Microsoft Office SharePoint Server 2007: Organizatsiya obschego dostupa i sovmestnoj raboty 29,90 EUR*